PREGUNTES FREQÜENTS

A. COMPTE CLIENT

 • Contrasenya oblidada o nova: A la pàgina principal, a l’apartat “Iniciar sessió”, hi trobareu l’opció “Heu oblidat les vostres dades d’accés?” que us permetrà restablir la contrasenya mitjançant correu electrònic per tornar a iniciar la sessió del compte de client.
 • Canvi de dades com l’adreça de facturació o l’adreça de lliurament: Abans de confirmar la comanda, podreu modificar els camps necessaris, o si ja heu confirmat i pagat la comanda, ens podeu enviar un correu electrònic a info@witemotions.comindicant els canvis desitjats el mateix dia o el dia següent a la comanda.
 • Cancel·lar el compte: per cancel·lar un compte, tots els projectes desats i tot l’historial de comandes realitzades, podeu enviar-nos un correu electrònic des de l’adreça del titular del compte a info@witemotions.comindicant que voleu “cancel·lar el compte i suprimir tota la informació personal, els projectes i l’historial de comandes” juntament amb una còpia del vostre DNI. A continuació us enviarem un correu electrònic per confirmar la cancel·lació.
 • Política de privacitat i de cookies: enllaç

B. FER UNA COMANDA

 • Per personalitzar al vostre gust el disseny (textos i/o fotos) del producte:
  • Seleccioneu el producte a la pàgina web de www.witemotions.com
  • Feu clic al botó “Personalitzar”
 • Per tramitar la comanda un cop finalitzada la personalització:
  • Feu clic al botó “Fer la comanda”
  • Inicieu una sessió amb el vostre usuari i contrasenya, o creeu un nou registre emplenant les dades del formulari del portal Witemotions. Cal que accepteu les presents condicions de contractació i la política de privacitat.
  • Poseu-li el nom que vulgueu
  • Verifiqueu la informació de la comanda realitzada i seleccioneu les opcions de producte (tipus de suport i/o tipus d’acabat) si cal.
  • A continuació, confirmeu o canvieu les adreces d’enviament i de facturació i seleccioneu el tipus d’enviament.
  • Finalment, seleccioneu el tipus de pagament entre les diferents opcions del portal Witemotions i feu-ne el pagament.
 • Rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de la comanda.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 937 801 529 o per correu electrònic a info@witemotions.com

 

C. MODIFICAR I CANCEL·LAR LA COMANDA

Si la comanda encara no ha estat tramitada, hi podeu fer modificacions enviant el més aviat possible un correu electrònic amb el número de comanda a info@witemotions.com. Us contestarem aviat i us comunicarem si la comanda es pot modificar o no i us explicarem el procés que caldrà seguir.

 

D. ESTAT DE LA MEVA COMANDA

Per conèixer l’estat de la vostra comanda, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@witemotions.com

Quan la vostra comanda surti de les nostres instal·lacions, rebreu un correu electrònic amb la informació de seguiment de la tramesa per part del transportista.

 

E. PREUS, PAGAMENT I ENVIAMENT

Preus:

Els preus indicats al portal Witemotions són vàlids per a Espanya peninsular i Balears, estan expressats en euros i inclouen els impostos aplicables en cada moment. No inclouen les despeses d’enviament. El portal Witemotions es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment. No obstant això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de les comandes.

Pagament:

Actualment, l’opció de pagament disponible és el pagament amb targeta de crèdit. Utilitzem una plataforma de pagament totalment segura, ja que a l’hora de pagar connectem directament amb la passarel·la de pagament de l’entitat bancària del client, que és qui utilitza les seves pròpies mesures de seguretat perquè feu el pagament amb total seguretat. El portal Witemotions no accedeix en cap moment a les dades que el client fa servir en el moment del pagament.
El portal Witemotions fa servir per a totes les transaccions de comerç electrònic el Secure Socket Layers (SSL), un sistema de seguretat que garanteix que totes les dades que ens envieu estan fora de perill.

Enviament:

Les despeses d’enviament de la comanda les assumirà el client.

Per a una tramesa estàndard per missatgeria amb un termini de 24 a 48 hores, el cost és de 5 euros, i és gratuït per a comandes a partir de 100 €.

De moment, no fem trameses a Canàries, Ceuta i Melilla ni a la resta del món.

Si el repartidor, empleat de l’empresa de transport que reparteix les nostres comandes, no localitza ningú a l’adreça indicada, deixarà un avís de pas amb instruccions de com efectuar el lliurament. El portal Witemotions no es fa responsable de retards en el lliurament per motius aliens a nosaltres: paquets extraviats per part de l’empresa de transport, males pràctiques per part del repartidor (com ara no deixar avís de pas o no trucar al destinatari). Tampoc ens fem responsables d’errors per part del comprador: adreça incompleta o amb errors, no contactar amb l’empresa de repartiment tot i tenir avís de pas, absències en el moment del lliurament, etc.

En definitiva, el portal Witemotions es compromet a assegurar que la comanda arribarà a l’adreça de lliurament en els terminis estipulats, moment en què es realitzarà el primer intent de lliurament al client receptor, però no podem controlar males pràctiques o errors per part del repartidor o del client receptor de la comanda que provoquin que aquest lliurament no es finalitzi amb èxit en el primer intent o en els intents successius.

 

F. TERMINI DE PRODUCCIÓ I D’ENVIAMENT

El termini de producció és de 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la confirmació i del pagament de la comanda.

El termini d’enviament és de 24 a 48 hores.

Aquests terminis es poden allargar en dates de més entrada de comandes com poden ser les festes de Nadal i de Reis.

Quan la vostra comanda surti de les nostres instal·lacions, rebreu un correu electrònic amb la informació de seguiment de la tramesa per part del transportista.

 

G. QUALITAT I RECLAMACIÓ

La qualitat de cada producte està detallada al portal Witemotions.

La legislació vigent de defensa de consumidors i usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries) contempla en el seu article 103. Lletra c) que el dret de desistiment no és aplicable al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i USUARI o clarament personalitzats.

A causa del caràcter personalitzat de les comandes, i en compliment de l’article 45 de la Llei 7/1996 de 15 de gener sobre Comerç Minorista, NO procedirà dret de devolució en el cas d’aquelles mercaderies fabricades segons les especificacions del client o que hagin estat realitzades clarament a la seva mida. Tampoc procedirà dret de devolució en el cas que el desperfecte sigui a causa d’un mal ús:

“Llevat que hi hagi pacte en contra, el que disposa l’article anterior (Article 44, Dret de desistiment) no serà aplicable als contractes següents:

(…) b) Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.”

 

A vegades, l’empresa de transport retorna a les nostres instal·lacions les comandes que no s’han pogut lliurar, ja sigui perquè el receptor de la comanda no es trobava a l’adreça postal indicada al paquet o perquè aquesta adreça postal estava mal indicada i no ha estat possible posar-se en contacte amb el receptor per cap via. En aquests casos, la nostra empresa avisa l’usuari d’aquesta incidència per tramitar una nova tramesa un cop confirmada l’adreça postal correcta. En cas que l’usuari no respongui als nostres avisos, conservem el paquet a les nostres instal·lacions fins a un màxim de 6 mesos. Passat aquest termini, el paquet és destruït.

Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer totes les reserves i reclamacions que el client consideri justificades en el termini d’una setmana a partir de la data de recepció de la mercaderia.

 

Un servei de qualitat al client és una de les màximes del portal Witemotions i, per això, el portal Witemotions garanteix que els productes i serveis seran executats d’acord amb els termes previstos en la descripció de l’oferta al portal Witemotions. A més, es compromet a rescabalar al client per qualsevol defecte que sigui conseqüència directa d’una indeguda prestació dels serveis, sempre que hagi estat causada per Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S. A. o per qualsevol dels seus empleats. S’han d’entendre, doncs, les regles següents:

Sempre que el defecte consisteixi en un error en la fabricació del producte, l’esmena consistirà, en la mesura del que sigui possible, en la reparació o reposició del producte defectuós. En cas que la reparació o reposició del producte defectuós no sigui possible, s’oferirà al client la solució tècnica i econòmica més favorable. En cas que la proposta dels apartats anteriors no sigui satisfactòria, el client tindrà dret a rescindir el contracte, amb devolució en aquest últim cas del preu abonat (prèvia devolució per part del client del producte defectuós).

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S. A. es reserva el dret a examinar els defectes al·legats pel client.

A més, Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S. A. no assumirà cap responsabilitat per diferència de color o resolució entre la imatge original i la del producte subministrat, originades per una qualitat defectuosa de l’arxiu d’imatge original. Les reclamacions per raó del gust estètic no seran motiu justificat per a cap devolució.

Per presentar una reclamació, escriviu un missatge de correu electrònic a l’adreça info@witemotions.com amb les vostres dades personals, el número de comanda, el motiu de la reclamació i, en cas que sigui necessari, unes fotografies del producte rebut i del seu embalatge.